Om Kören

Enskede kammarkör (EKK) är en blandad kör som består av ca 40 sångare. Variationen i ålder, yrke och personlighet är stor, men gemensamt för oss alla är förstås glädjen att sjunga.

EKK hör hemma i Enskede församling i Stockholm, där kören medverkar vid Enskede kyrkas högmässor och kyrkans större högtider. EKK ger även ett antal egna konserter varje år, vanligen i Enskede kyrka, men även på resor i övriga Sverige och Europa.

Sedan hösten 2009 är David Åberg körens musikaliska ledare. David arbetar som kantor och körledare i Enskede församling och leder även barnkören.

Resorna har blivit många genom åren. EKK bildades 1983 och sedan dess har kören växt i både antal och färdighet i samarbete med körens tidigare dirigenter.

EKK är en egen förening som från Enskede församling årligen får ett ekonomiskt bidrag som går till körens resor, körinternat och konserter.

Vår repertoar är en blandning av både sakral och profan musik, från barockmusik till samtida kompositörer. Till de större verken som kören de senaste åren har framfört hör t ex "Gloria" (A. Vivaldi), "Förklädd gud" (L-E Larsson), "Stabat mater" (J. Haydn), "Juloratoriet" (J.S.Bach), "Ein Deutsches Requiem" av Johannes Brahms, Mozarts Requiem, Duruflés Requiem, Faurés Requiem, Rutter's Requiem m fl. Vid nämnda tillfällen har en orkester bestående av medlemmar ur Radiosymfonikerna eller andra ensembler medverkat.

EKK kunde i november 2000 stolta presentera sin allra första CD-inspelning; "Förklädd Gud" (av L-E Larsson). Den spelades in under två konserter i Enskede kyrka i mars 2000, tillsammans med ovan nämnda orkester och med Mark Levengood som berättare. På skivan sjunger kören även verk av bland andra Oskar Lindberg, Knut Nystedt, Otto Olsson, Randall Thompson och sist, men inte minst, Steve Dobrogosz´s "Cantica".